Illumina Experiment Manager v1.15

The Illumina Experiment Manager v1.15 tool used with the MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, and NovaSeq systems.